Lower Intermediate – Start: September 18

courses teacher images

Silvia F.

/
Teacher
Price: 117€
  • TIME: MON 19:00-19:45 Bratislava time
  • FREQUENCY: 1x45min/week
  • DATES: September 18 – December 11
  • DURATION: 13x45min
  • WHERE: ONLINE

LEVEL:  Dieťa je schopné  vytvoriť vetu aj keď ešte nie veľmi rozvitú a nie gramaticky korektne. Vie pomenovať veci okolo seba, veci v meste, vie povedať aké  je počasie, vie pomenovať športy, čo rado robí. Vie si vypýtať jesť a pomenovať jedlá.

Vek: 7-14rokov. Pri veľkých vekových rozdieloch budú deti rozdelené
do dvoch kurzov podľa vekovej skupiny 7-10 rokov a 11-14rokov. Minimum
sú 3 žiaci na skupinu.

Enrollment: kids@slovakfriends.com

Definition:

Beginners – their knowledge is on the level of words on a variety of topics, listening comprehension is limited
Intermediate
capable of combining words, able to articulate a simple sentence,
understands what is being said, cannot use grammatical rules correctly
Advanced – able to express a thought/a more complex topic, however their use of grammar is not entirely precise

Start: September 18

Max students: 5

Contact form: