Summer online Slovak 4 weeks course for kids- Lower Intermediate

courses teacher images

Silvia F.

/
Teacher
Price: 144€
  • TIME: WED&FRI 13:00-13:45 & 13:55-14:50  OR on demand
  • FREQUENCY: 4x45min/week (2x90min with 10min break)  
  • DATES: July 7 – August 2 or August 4 – August 30
  • DURATION: 16x45min
  • WHERE: ONLINE

LEVEL:  Dieťa je schopné  vytvoriť vetu aj keď ešte nie veľmi rozvitú a nie gramaticky korektne. Vie pomenovať veci okolo seba, veci v meste, vie povedať aké  je počasie, vie pomenovať športy, čo rado robí. Vie si vypýtať jesť a pomenovať jedlá.

Vek: 7-14rokov. Pri veľkých vekových rozdieloch budú deti rozdelené
do dvoch kurzov podľa vekovej skupiny 7-10 rokov a 11-14rokov. Minimum
sú 3 žiaci na skupinu.

Enrollment: kids@slovakfriends.com

Definition:

Beginners – their knowledge is on the level of words on a variety of topics, listening comprehension is limited
Intermediate
capable of combining words, able to articulate a simple sentence,
understands what is being said, cannot use grammatical rules correctly
Advanced – able to express a thought/a more complex topic, however their use of grammar is not entirely precise

Start: July 7

Max students: 5

Contact form: