Beginners – Start: January 24

courses teacher images

Gabika T.

/
Teacher
Price: 166€
  • TIME: WED 16:30-17:15 CET
  • FREQUENCY: 1x45min/week             
  • DATES: January 24 – June 19 (Break May 1 and May 8)
  • DURATION: 20x45min
  • WHERE: ONLINE

LEVEL: Dieťa niečo rozumie, ale má problém hovoriť. Nevie povedať ucelenú vetu, slovná zásoba je obmedzená na farby, čisla, príkazy rodičov.

Vek: 7-14rokov. Pri veľkých vekových rozdieloch budú deti rozdelené do dvoch kurzov podľa vekovej skupiny 7-10 rokov a 11-14rokov. Minimum sú 3 žiaci na skupinu.

Enrollment: kids@slovakfriends.com

Definition:

Beginners – their knowledge is on the level of words on a variety of topics, listening comprehension is limited
Intermediate – capable of combining words, able to articulate a simple sentence, understands what is being said, cannot use grammatical rules correctly
Advanced – able to express a thought/a more complex topic, however their use of grammar is not entirely precise

Start: January 24

Max students: 5

Contact form: