Lower Intermediate – Start: July 1

courses teacher images

TBS

/
Teacher
Price: 198€
  • TIME: MON and WED 9:00-10:00  CET        
    FREQUENCY: 2x60min                  
    DATE: July 1 – August 28    
    DURATION: together 18 lessons (60min)

    The course is online.

LEVEL:  Dieťa je schopné  vytvoriť vetu aj keď ešte nie veľmi rozvitú a nie gramaticky korektne. Vie pomenovať veci okolo seba, veci v meste, vie povedať aké  je počasie, vie pomenovať športy, čo rado robí. Vie si vypýtať jesť a pomenovať jedlá.

Vek: 7-14rokov. Pri veľkých vekových rozdieloch budú deti rozdelené
do dvoch kurzov podľa vekovej skupiny 7-10 rokov a 11-14rokov. Minimum
sú 3 žiaci na skupinu.

Enrollment: kids@slovakfriends.com

Definition:

Beginners – their knowledge is on the level of words on a variety of topics, listening comprehension is limited
Intermediate
capable of combining words, able to articulate a simple sentence,
understands what is being said, cannot use grammatical rules correctly
Advanced – able to express a thought/a more complex topic, however their use of grammar is not entirely precise

Start: July 1

Max students: 5

Contact form: