Online – Reading and conversation course; min. B1 level

courses teacher images

Tatiana

/
Teacher
Price: 128€

MON 18:00-19:30, March 21 – June 20, 8 sessions per 90 minutes, once every two weeks

Kurz si vyžaduje prípravu, preto sa nekoná každý týždeň, ale len v tieto dni: (21.3., 4.4., 11.4., 25.4., 9.5. a 23.5., 6.6., 20.6..)

Príprava: Vždy po hodine budeme posielať text na ďalšiu hodinu. Text treba doma prečítať.
Nie je dôležité vedieť každé slovíčko, dôležité je pochopiť ho. Na hodine sa budete o texte rozprávať. Text môže mať aj 10 strán.

Text je rôzny. Môže to byť poviedka, úryvok z románu, z cestopisu alebo iného diela, článok nejakého blogu.

Na hodine sa pracuje s jazykom, budeme jazyk rozoberať a všímať si konkrétne jazykové javy. Na hodine sa celý text nečíta, už sa s ním iba pracuje.

Kurz je online cez ZOOM.

Minimálna úroveň je B1.

Students do not need to undergo placement tests,  our teachers will assess their level efficiently during a quick informal call.

Please, set up a call with us here: https://calendly.com/slovakfriends

For any questions contact us here: info@slovakfriends.com or https://slovakfriends.com/contact/

Start: March 21

Max students: 5

Contact form: