Summer online Slovak 4 weeks course for kids- Beginners

courses teacher images

Silvia F.

/
Teacher
Price: 144€
  • TIME: MON & THU 13:00-13:45 & 13:55-14:50  OR on demand
  • FREQUENCY: 4x45min/week (2x90min with 10min break)  
  • DATES: July 3 – July 27 or August 7 – August 31
  • DURATION: 16x45min
  • WHERE: ONLINE

LEVEL: Dieťa niečo rozumie, ale má problém hovoriť. Nevie povedať ucelenú vetu, slovná zásoba je obmedzená na farby, čisla, príkazy rodičov.

Vek: 7-14rokov. Pri veľkých vekových rozdieloch budú deti rozdelené do dvoch kurzov podľa vekovej skupiny 7-10 rokov a 11-14rokov. Minimum sú 3 žiaci na skupinu.

Enrollment: kids@slovakfriends.com

Definition:

Beginners – their knowledge is on the level of words on a variety of topics, listening comprehension is limited
Intermediate – capable of combining words, able to articulate a simple sentence, understands what is being said, cannot use grammatical rules correctly
Advanced – able to express a thought/a more complex topic, however their use of grammar is not entirely precise

Start: July

Max students: 5

Contact form: