Advanced – July

courses teacher images

TBS

/
Teacher
Price: 240€
TIME: to be specified in June
FREQUENCY: 1x75min
DATE: February – June
DURATION: together 18 lessons (75min)

The course is online.

V kurze sa zameriame na korektnosť prejavu a rozširovanie slovnej zásoby. Kurz je konverzačno-gramatický.

Vek: 7-14rokov. Pri veľkých vekových rozdieloch budú deti rozdelené do dvoch kurzov podľa vekovej skupiny 7-10 rokov a 11-14rokov. Minimum sú 3
žiaci na skupinu

More questions/enrolment: kids@slovakfriends.com

Definition:

Beginners – their knowledge is on the level of words on a variety of topics, listening comprehension is limited
Intermediate
capable of combining words, able to articulate a simple sentence,
understands what is being said, cannot use grammatical rules correctly
Advanced – able to express a thought/a more complex topic, however their use of grammar is not entirely precise

Start: June

Max students: 5

Contact form: