Intermediate – Start: September 18

courses teacher images

TBS

/
Zuzka or Gabika
Price: 143€
TIME: MON 17:50-18:50 Bratislava time
FREQUENCY: 1x60min/week
DATE: September 18 – December 11
DURATION: together 13 lessons (60min)

The course is online.

V kurze sa zameriame na správnosť tvorenia viet a rozširovanie slovnej zásoby.

Vek: 7-14rokov. Pri veľkých vekových rozdieloch budú deti rozdelené do
dvoch kurzov podľa vekovej skupiny 7-10 rokov a 11-14rokov. Minimum sú 3
žiaci na skupinu

More questions/enrolment: kids@slovakfriends.com

Definition:

Beginners – their knowledge is on the level of words on a variety of topics, listening comprehension is limited
Intermediate – capable of combining words, able to articulate a simple sentence, understands what is being said, cannot use grammatical rules correctly
Advanced – able to express a thought/a more complex topic, however their use of grammar is not entirely precise

Start: September 18

Max students: 5

Contact form: