Beginners – Start: October 4

courses teacher images

Silvia F.

/
Teacher
Price: 90€
  • TIME: WED 16:30-17:15 Bratislava time
  • FREQUENCY: 1x45min/week
  • DATES: October  4 – December 13
  • DURATION: 10x45min
  • WHERE: ONLINE

LEVEL: Dieťa niečo rozumie, ale má problém hovoriť. Nevie povedať ucelenú vetu, slovná zásoba je obmedzená na farby, čisla, príkazy rodičov.

Vek: 7-14rokov. Pri veľkých vekových rozdieloch budú deti rozdelené do dvoch kurzov podľa vekovej skupiny 7-10 rokov a 11-14rokov. Minimum sú 3 žiaci na skupinu.

Enrollment: kids@slovakfriends.com

Definition:

Beginners – their knowledge is on the level of words on a variety of topics, listening comprehension is limited
Intermediate – capable of combining words, able to articulate a simple sentence, understands what is being said, cannot use grammatical rules correctly
Advanced – able to express a thought/a more complex topic, however their use of grammar is not entirely precise

Start: October 4

Max students: 5

Contact form: