Full Beginners – Start: July 2

courses teacher images

TBS

/
Teacher
Price: 187€
  • TIME: TUE and THU 9:00-10:00 CET
  • FREQUENCY: 2x60min/week             
  • DATES: July 2 – August 27
  • DURATION: 17x60min
  • WHERE: ONLINE

LEVEL: Dieťa niečo rozumie, ale má problém hovoriť. Nevie povedať ucelenú vetu, slovná zásoba je obmedzená na farby, príkazy rodičov.

Vek: 7-14rokov. Pri veľkých vekových rozdieloch budú deti rozdelené do dvoch kurzov podľa vekovej skupiny 7-10 rokov a 11-14rokov. Minimum sú 3 žiaci na skupinu.

Enrollment: kids@slovakfriends.com

Definition:

Beginners – their knowledge is on the level of words on a variety of topics, listening comprehension is limited
Intermediate – capable of combining words, able to articulate a simple sentence, understands what is being said, cannot use grammatical rules correctly
Advanced – able to express a thought/a more complex topic, however their use of grammar is not entirely precise

Start: July 2

Max students: 5

Contact form: