Blog image
September 4, 2023

Beginners – Start: October 4

TIME: WED 16:30-17:15 Bratislava time FREQUENCY: 1x45min/week DATES: October  4 - December 13 DURATION: 10x45min WHERE: ONLINE LEVEL: Dieťa niečo rozumie, ale má problém hovoriť. Nevie povedať ucelenú vetu, slovná

Blog image
August 15, 2023

Class – False Beginners, Start: October 12

TIME: THU 18:00-19:30 CET FREQUENCY: 1x90min/week        DATES: October 12 -  February 1 (no class Dec.28 and Jan.4)          DURATION:  together 14 sessions per 90min + one feedback session for free

Blog image
June 8, 2022

Beginners – Start: September 19

TIME: TUE 18:00-18:45 Bratislava time FREQUENCY: 1x45min/week DATES: September 19 - December 12 DURATION: 13x45min WHERE: ONLINE LEVEL: Dieťa niečo rozumie, ale má problém hovoriť. Nevie povedať ucelenú vetu, slovná

Blog image
June 8, 2022

Lower Intermediate – Start: September 18

TIME: MON 19:00-19:45 Bratislava time FREQUENCY: 1x45min/week DATES: September 18 - December 11 DURATION: 13x45min WHERE: ONLINE LEVEL:  Dieťa je schopné  vytvoriť vetu aj keď ešte nie veľmi rozvitú a

Blog image
June 8, 2022

Intermediate – Start: September 19

TIME: TUE 17:00-17:45 Bratislava time FREQUENCY: 1x45min/week DATE: Sept. 19 - Dec 19 DURATION: together 14 lessons (45min) The course is online. V kurze sa zameriame na správnosť tvorenia viet

Blog image
June 7, 2022

Intermediate – Start: September 18

TIME: MON 17:50-18:50 Bratislava time FREQUENCY: 1x60min/week DATE: September 18 - December 11 DURATION: together 13 lessons (60min) The course is online. V kurze sa zameriame na správnosť tvorenia viet

Blog image
June 7, 2022

Advanced – September 2023

TIME: to be specified in August FREQUENCY: 1x75min DATE: September - December DURATION: together 13 lessons (75min) The course is online. V kurze sa zameriame na korektnosť prejavu a rozširovanie